یست خانه، یزد

سایت آرکدیلی در بخش بهترین عکس های هفته مجموعه ای متشکل از چهارده عکس را با عنوان "زیبایی مینیمالیسم" انتخاب و منتشر کرده است. باعث افتخار است که عکسی از پروژه “یست خانه” در بین عکس های این مجموعه قرار دارد. یست خانه، پروژه بازسازی خانه ای در شهر یزد است که توسط معماران امیر شهراد و محمد خاوریان طراحی و اجرا شده است. مجموعه "زیبایی مینیمالیسم" در سایت آرکدیلی را می توانید از اینجا مشاهده کنید.