اطلاعات پروژه :

نام پروژه: خانه‌ای از رف
موقعیت: نجف آباد
نوع ساختمان: مسکونی
طراحی معماری: دفتر معماری آینه
معماران مسئول: عاطفه کرباسی، علی سلطانی، علی دهقانی
همکار طرح: سپیده شریعتمداری
سال: ۱۳۹۳
مساحت زیر بنا: ۳۰۷ متر مربع
گرافیک: مهلا ابراهیم پور
کارفرما: محمد علی پاینده
عکس: حسین فراهانی

اشتراک: