اطلاعات عمومی پروژه

نام پروژه: خانه فروردین
آدرس: اصفهان، خیابان استانداری
نوع ساختمان: مسکونی
طراحی معماری: دفتر معماری پیرامون
معمار مسئول: بهروز شهبازی
تیم طراحی: آرمان نصر، آناهیتا شادکام
تاریخ: 1393-1390
مساحت سایت: 270 مترمربع
مساحت زیر بنا: 640 مترمربع
اجرا: زیبا سازان
نظارت: بهروز شهبازی
پیمانکار: زیبا سازان
کارفرما: برادران معزی نیا
عکس: حسین فراهانی

اشتراک :