اطلاعات پروژه

نام پروژه: خانه فیروزمندان
موقعیت : ایران، استان فارس، لار
نوع ساختمان: مسکونی
طراحی معماری: دفتر طراحی پیرامون
معماران مسئول: بهروز شهبازی، محمد فروتن
تاریخ ساخت : 1386-1391
مساحت زمین: 460 متر مربع
زیر بنا: 650 متر مربع
مهندس سازه: غلام رضا زرگری
مهندس تاسیسات: فرزاد قنبرزاده
ساخت ، نظارت و پیمان کار: غلام رضا زرگری
کارفرما: هادی فیروزمندان
عکس: حسین فراهانی

جوایز :

رتبه دوم مسابقه معمار 1391 در بخش مسکونی

اشتراک: