اطلاعات پروژه

نام پروژه: نمایشگاه مرکزی شرکت گلزار اتصال
نوع طراحی: بازسازی و طراحی داخلی
نوع ساختمان: تجاری
موقعیت: تهران، خیابان پایدار فر
طراحی معماری: مهندسین مشاور دش
معماران مسئول: رضا اسلامی ، امیر حسین رستمی، مجتبی میر حسینی
تاریخ: 1393
مساحت زیر بنا: 170 متر مربع
ناظر ساخت: مهندسین مشاور دش
مجری: هومن خرسندی
کارفرما: شرکت گلزار اتصال
عکس: حسین فراهانی

اشتراک :