اطلاعات پروژه

نام پروژه: مجتمع مسکونی هم سایه
آدرس: کرج، محمد شهر، جاده ی ماهدشت، بلوار
آزادگان، کوچه ی بنفشه
نوع ساختمان: مسکونی
طراحی معماری: دفتر معماری رازان
معمار مسئول: سید نوید امامی
تیم طراحی: نسیم نوری، سعید سوری، حامد احمدی، بهروز صمدی، فاطمه رستمی، میثم فلاحی، الناز فرزادفر، زهرا هاتفی نیا، پرستو نریمیسا
تاریخ شروع طراحی: خرداد 92 تا اسفند92
تاریخ شروع و اتمام کار: تیر 92 تا شهریور 94
مساحت زیر بنا: 6500  مترمربع
مهندس سازه: شرکت مهندسین مشاور باستان پل
مهندس تاسیسات مکانیکی: هوفر اسماعیلی
مهندس تاسیسات الکتریکی: نینا عموشاهی
مجری: سید مرتضی حسینی منش، فرید اسلامی
نظارت: دفتر معماری رازان
کارفرما: شرکت بنیس روستا  (شوکامو)
عکس: حسین فراهانی

جوایز:

رتبه سوم مشترک جایزه معمار در بخش مسکونی آپارتمانی سال 94

اشتراک :