اطلاعات پروژه

نام پروژه: ساختمان شماره 93 تهران پارس
موقعیت: تهران ، تهران پارس
نوع ساختمان: مسکونی
معمار: علیرضا تغابنی
همکاران طراح : روح الله رسولی، حسین تقوی، فریده آقا محمدی، آمیتیس نوروزی
تاریخ: 1388
اجرا: مهندس امامی
کارفرما: آقای مومنی
عکس: حسین فراهانی

جوایز

رتبه اول مسابقه طراحی نما، مجله معماری و ساختمان سال 89

اشتراک: