اطلاعات پروژه

نام پروژه: بیمارستان کودکان تهران
موقعیت: تهران، خیابان طالقانی
نوع طراحی: بازسازی
نوع ساختمان: عمومی
معماران ارشد: مهدی موسوی نسب، سوده آخوندی
همکار طراحی: محمدرضا آقایی
تاریخ: 1393
تیم اجرا: گروه معماران سام به سرپرستی مهدی موسوی نسب
سرپرست پروژه: پیمان جانی
کارفرما: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان تهران
عکس: حسین فراهانی

اشتراک: