نشریات

 

در کتاب ها و مجلات زیر از  عکس های حسین فراهانی استفاده شده است. شرح کتاب ها را می توانید در وب نوشت ها ببینید. مجلات معماری نیز شامل پروژه های معماری هستند که به صورت حرفه ای  عکاسی شده اند. پروژه ها را می توانید اینجا ببینید.

کتاب ها :


مجلات :